Hallbakkan – Storbakken2018-12-20T07:57:06+00:00

HALLBAKKAN - STORBAKKEN

Verdal Kabel-TV skal i løpet av 2019 bygge ut fiber for ca. 39 husstander i området.
Oppdatert 10.12.18

%

1. Påmelding

Grunneiere og eventuelle interesserte får et tilbud om fibertilknytning fra Verdal Kabel-TV.

2. Befaring

Ansvarlig for prosjektering drar ut på befaring. Tegner inn hvor fiber skal ligge på et kart. Påviser kabler.

3. Graving

Så snart gravemelding er godkjent kan vi starte utbyggingen. Etter gravingen ryddes det, reparerer asfalt og plen.

4. Etablere

Når rør og fiber er på plass kan kunden etableres. Vi avtaler tid for å fullføre installasjonen i husstanden.

5. Montering

Montering av fiberboks og TV-kontakt. Vi får kunde på nett og TV og gir instrukser om det nye utstyret.

6. Kvalitetssjekk

Ferdigstilling. Kvalitetssjekk på signal.

STATUS

12.12.2018
Vi er ferdig med graving av fiber rør.

Nå er vi godt i gang med blåsing av fiberkabel, og skjøting av signal.
Vi har allerede koblet til flere husstander.
Beboere i området som ønsker tilkobling kan nå ta kontakt med oss for avtale 🙂

 

08.11.2018

Røstad Maskinstasjon er godt i gang med graving i Storbakken og er ca halvveis i mål. Det er gode utsikter for at vi blir ferdig i år.

25.10.2018  Det er fortsatt fine forhold for graving av Fiber 🙂

Vi går i gang nå i gang med graving i Storbakken.
I Storbakken er det ca 1000 meter med grøft som skal graves.
Vi håper å kunne få gravd dette før vinteren slår til.

Vi takker for godt samarbeid med alle grunneiere i området. Interessen for fiber er stor.

 

10.10.2018  Det er fine forhold for graving av Fiber 🙂

01.10.2018  Vi har startet opp med graving.

Vi har fått alle tillatelser og er i gang med graving.
Blåsing av fiberkabel i rør vil bli utført fortløpende.
Vi tar kontakt med beboere når det nærmer seg tilkobling.

07.09.18. Kontrakten er signert:

Vi starter nå prosjektering av utbyggingen.
Mer informasjon kommer her etterhvert.

SJEKK OM DIN HUSSTAND ER MED

Vinne1

FERDIG SIGNAL - Status

Adresse:  
Hallbakkan52Tilkoblet
Hallbakkan39Tilkoblet
Hallbakkan192Tilkoblet
Hallbakkan235Tilkoblet
Hallbakkan237Tilkoblet
Hallbakkan239Tilkoblet
Hallbakkan103Tilkoblet
Hallbakkan150 A+ BTilkoblet
Hallbakkan152Tilkoblet
Hallbakkan17Tilkoblet
Hallbakkan241Tilkoblet
Rindsemvegen168Tilkoblet
Rindsemvegen93Tilkoblet
Rindsemvegen130Tilkoblet
Hallbakkan44Klar
Hallbakkan15Klar
Rindsemvegen132Klar
Rindsemvegen128Klar
Rindsemvegen98Klar
Rindsemvegen144Klar
Rindsemvegen122Tilkoblet
Storbakken56
Granlundvegen50A+B
Hallbakkan100
Hallbakkan102
Hallbakkan242
Hallbakkan244
Hallbakkan246
Hallbakkan76Klar
Hallbakkan83Klar
Ravlovegen4
Reinslia176
Rindsemvegen177+179
Storbakken99
Storbakken97+101
Storbakken124
Storbakken126
Storbakken130
Storbakken128
Storbakken82
Storbakken11
Storbakken13