PROSJEKT FIBERUTBYGGING

TILSKUDD VERDAL KOMMUNE-EKOM
2018-2021

Verdal Kabel-TV har tegnet kontrakt med Verdal Kommune om utbygging av fiberbasert bredbånd til flere områder i Verdal Kommune. Kontrakten medfører at vi kan tilby fiber til ca. 250 husstander. På denne siden finner du oversikt over status på området du hører til.

ANDRE UTBYGGINGER