SANDSTIEN

Verdal Kabel-TV skal i løpet av 2019 bygge ut fiber for ca. 21 husstander i området.
Oppdatert 07.08.19

%

1. Påmelding

Grunneiere og eventuelle interesserte får et tilbud om fibertilknytning fra Verdal Kabel-TV.

2. Befaring

Ansvarlig for prosjektering drar ut på befaring. Tegner inn hvor fiber skal ligge på et kart. Påviser kabler.

3. Graving

Så snart gravemelding er godkjent kan vi starte utbyggingen. Etter gravingen ryddes det, reparerer asfalt og plen.

4. Etablere

Når rør og fiber er på plass kan kunden etableres. Vi avtaler tid for å fullføre installasjonen i husstanden.

5. Montering

Montering av fiberboks og TV-kontakt. Vi får kunde på nett og TV og gir instrukser om det nye utstyret.

6. Kvalitetssjekk

Ferdigstilling. Kvalitetssjekk på signal.

STATUS

16.09.2019
Vi er ferdig med prosjekt Sandstien. Fiber er etablert hos alle beboere som er påmeldt.

 

07.08.2019

Vi har nå fått signal i hele området.
Vi tar kontakt med beboere som har bestilt fiber , for å avtale tid for montering.
Ønsker du å få koblet opp din fiber, kan du gjerne ringe oss for å avtale tid for montering.

 

02.07.2019

Graving og blåsing av hovedfiber er fullført. Nå gjenstår det skjøting av kundefiber og deretter tilkobling og montering.

30.04.2019

Pløyd ned fiberrør i en del åker. Fortsetter etterhvert som åkrene har blitt tatt.

23.04.2019  Oppstart graving

Vi har startet opp med graving for området Sandstien.
Mer info om fremdrift kommer etterhvert.

Trykk her for å lese Infobrev levert 23.04.2019

 

27.02.2019   Grunneieravtaler.

Vi har vært i kontakt med alle grunneiere og fått på plass grunneier avtaler.
Forventet oppstart graving er våren 2019.

 

05.11.18. Vi jobber med saken. 🙂

Vi vil i løpet av Januar/Februar 2019, ta kontakt med alle Grunneiere, og alle beboere som vil få tilbud om fiber i området.
Forventet oppstart graving er sommer/høsten 2019.

07.09.18. Kontrakten er signert:

Vi starter nå prosjektering av utbyggingen.
Mer informasjon kommer her etterhvert.

SJEKK OM DIN HUSSTAND ER MED

Vinne2

FERDIG SIGNAL - Status

AdresseNrStatus
Sandstien47 AKlar for skjøting av kundefiber
Sandstien47BKlar for skjøting av kundefiber
Sandstien59Klar for skjøting av kundefiber
Sandstien58Klar for skjøting av kundefiber
Ystgårdvegen 42Klar for skjøting av kundefiber
ystgårdvegen 36 AKlar for skjøting av kundefiber
Ystgårdvegen36BKlar for skjøting av kundefiber
Ystgårdvegen34Klar for skjøting av kundefiber
Sandstien85Klar for skjøting av kundefiber
Sandstien105Klar for skjøting av kundefiber
Sandstien107Klar for skjøting av kundefiber
Sandstien101Klar for skjøting av kundefiber
Sandstien103Klar for skjøting av kundefiber
Sandstien122Klar for skjøting av kundefiber
Sandstien125Klar for skjøting av kundefiber
Sandstien127Klar for skjøting av kundefiber
Sandstien140Klar for skjøting av kundefiber
Sandstien142Klar for skjøting av kundefiber
Sandstien170Klar for skjøting av kundefiber
Sandstien175Klar for skjøting av kundefiber
Sandstien202Klar for skjøting av kundefiber
Ystgårdvegen34Klar for skjøting av kundefiber
Ystgårdvegen36 AKlar for skjøting av kundefiber
Ystgårdvegen36 BKlar for skjøting av kundefiber
Ystgårdvegen42Klar for skjøting av kundefiber
Sandstien 102Klar for skjøting av kundefiber