Sandstien2019-02-27T08:33:36+00:00

SANDSTIEN

Verdal Kabel-TV skal i løpet av 2019 bygge ut fiber for ca. 21 husstander i området.

%

1. Påmelding

Grunneiere og eventuelle interesserte får et tilbud om fibertilknytning fra Verdal Kabel-TV.

2. Befaring

Ansvarlig for prosjektering drar ut på befaring. Tegner inn hvor fiber skal ligge på et kart. Påviser kabler.

3. Graving

Så snart gravemelding er godkjent kan vi starte utbyggingen. Etter gravingen ryddes det, reparerer asfalt og plen.

4. Etablere

Når rør og fiber er på plass kan kunden etableres. Vi avtaler tid for å fullføre installasjonen i husstanden.

5. Montering

Montering av fiberboks og TV-kontakt. Vi får kunde på nett og TV og gir instrukser om det nye utstyret.

6. Kvalitetssjekk

Ferdigstilling. Kvalitetssjekk på signal.

STATUS

27.02.2019   Grunneieravtaler.

Vi har vært i kontakt med alle grunneiere og fått på plass grunneier avtaler.
Forventet oppstart graving er våren 2019.

 

05.11.18. Vi jobber med saken. 🙂

Vi vil i løpet av Januar/Februar 2019, ta kontakt med alle Grunneiere, og alle beboere som vil få tilbud om fiber i området.
Forventet oppstart graving er sommer/høsten 2019.

07.09.18. Kontrakten er signert:

Vi starter nå prosjektering av utbyggingen.
Mer informasjon kommer her etterhvert.

SJEKK OM DIN HUSSTAND ER MED

Vinne2