SØRSKAGET
Oppdatert 11.01.19

%

PÅMELDING

23.11.2018.

Vi er ferdig med graving i området.

Nå går vi i gang med blåsing av fiber, og oppkobling av fibersignal.
Vi har stor respons og allerede over 40 bestillinger i området.
Vi forventer å starte med installasjoner i Januar 2019.

Bilder fra blåsing av fiberkabel.

 

08.11.2018

Okkenhaug Entreprenør er meget godt i gang med pløying i Sørskaget.
Tar sikte på å få gravd inn alle innen vinteren.

 

07.09.18. Arbeidet er i gang.:

Vi har ca 250 meter igjen å grave før vi har komplett fibersignal ned til Sørskaget.
Vi vil i uke 39 grave disse 250 meter, og etterpå vil asfaltering av Sørskagveien starte opp.
Oppstart av utbygging av selve feltet Sørskaget er forventet å starte uke 41-42.

Mer informasjon kommer her etterhvert.

 

AdresseNrStatus
Sørskagvegen96Tilkoblet
Sørskagvegen89Tilkoblet
Sørskagvegen90Tilkoblet
Sørskagvegen99Tilkoblet
Sørskagvegen72Tilkoblet
Sørskagvegen77 AKlar for tilkobling
Sørskagvegen77 BKlar for tilkobling
Sørskagvegen79Klar for tilkobling
Sørskagvegen81Klar for tilkobling
Sørskagvegen83Klar for tilkobling
Sørskagvegen84Klar for tilkobling
Sørskagvegen85Klar for tilkobling
Sørskagvegen86Klar for tilkobling
Sørskagvegen88Klar for tilkobling
Sørskagvegen91Klar for tilkobling
Sørskagvegen92Klar for tilkobling
Sørskagvegen93Klar for tilkobling
Sørskagvegen94Klar for tilkobling
Sørskagvegen95Klar for tilkobling
Sørskagvegen95 BKlar for tilkobling
Sørskagvegen97Klar for tilkobling
Sørskagvegen98Klar for tilkobling
Sørskagvegen100Klar for tilkobling
Sørskagvegen101Klar for tilkobling
Sørskagvegen102Klar for tilkobling
Sørskagvegen104Klar for tilkobling
Sørskagvegen106Klar for tilkobling
Sørskagvegen108Klar for tilkobling
Sørskagvegen110Klar for tilkobling
Sørskagvegen111
Sørskagvegen112
Sørskagvegen113
Sørskagvegen114
Sørskagvegen115
Sørskagvegen116
Sørskagvegen117
Sørskagvegen118
Sørskagvegen119
Sørskagvegen120
Sørskagvegen121
Sørskagvegen122
Sørskagvegen123
Sørskagvegen124
Sørskagvegen125
Sørskagvegen127
Sørskagvegen129
Sørskagvegen87
Sørskagvegen103
Sørskagvegen105
Sørskagvegen107
Sørskagvegen109

FERDIG SIGNAL - Status