Vuku – Småland2018-11-12T08:54:29+00:00

VUKU - SMÅLAND

Verdal Kabel-TV skal i løpet av 2019 bygge ut fiber for ca. 26 husstander i området.

%

1. Påmelding

Grunneiere og eventuelle interesserte får et tilbud om fibertilknytning fra Verdal Kabel-TV.

2. Befaring

Ansvarlig for prosjektering drar ut på befaring. Tegner inn hvor fiber skal ligge på et kart. Påviser kabler.

3. Graving

Så snart gravemelding er godkjent kan vi starte utbyggingen. Etter gravingen ryddes det, reparerer asfalt og plen.

4. Etablere

Når rør og fiber er på plass kan kunden etableres. Vi avtaler tid for å fullføre installasjonen i husstanden.

5. Montering

Montering av fiberboks og TV-kontakt. Vi får kunde på nett og TV og gir instrukser om det nye utstyret.

6. Kvalitetssjekk

Ferdigstilling. Kvalitetssjekk på signal.

STATUS

08.11.2018 Pløying

Har kommet langt med Vukuprosjektet og det har vært svært effektivt med pløying.

26.10.18. Vi er i gang med graving.

Vi er i gang med graving av fiberrør fra Vuku Bo-og helestun, frem til Nordenget/Holmen bru.
Så snart fiber rør er i bakken, vil vi gå i gang med blåsing av fiber og tilkobling av husstander på denne strekningen.
Vinteren er rett rundt hjørnet, og vi stanser gravingen her ved Nordenget i år.
Videre fremdrift frem til Småland er forventet oppstart i Mai 2019.

 

 

07.09.18. Kontrakten er signert:

Vi starter nå prosjektering av utbyggingen.
Mer informasjon kommer her etterhvert.

SJEKK OM DIN HUSSTAND ER MED

Småland