LEIRÅDALSVEGEN

Verdal Kabel-TV skal i løpet av 2018 bygge ut fiber for ca. 25 husstander i området.
Oppdatert 27.02.19

%

1. Påmelding

Grunneiere og eventuelle interesserte får et tilbud om fibertilknytning fra Verdal Kabel-TV.

2. Befaring

Ansvarlig for prosjektering drar ut på befaring. Tegner inn hvor fiber skal ligge på et kart. Påviser kabler.

3. Graving

Så snart gravemelding er godkjent kan vi starte utbyggingen. Etter gravingen ryddes det, reparerer asfalt og plen.

4. Etablere

Når rør og fiber er på plass kan kunden etableres. Vi avtaler tid for å fullføre installasjonen i husstanden.

5. Montering

Montering av fiberboks og TV-kontakt. Vi får kunde på nett og TV og gir instrukser om det nye utstyret.

6. Kvalitetssjekk

Ferdigstilling. Kvalitetssjekk på signal.

STATUS

05.12.2018

Det er nå klart for etablering.
Scroll deg nederst på denne siden, for å se status for din adresse.

22.11.2018
Vi er i full gang med blåsing, og  snart er vi klare for tilkobling i området.

Fiber blåsing i Leirådalsvegen.

 

25.10.2018
I neste uke dvs uke 44 starter vi med blåsing av hovedfiber, og skjøting av fibersignal.

Interessen for fiber er stor, og vi har mange bestillinger i området.
Vi gleder oss til vi kan installere og gi kundene Digital Tv og Superbredbånd via VKTV 🙂

 

16.10.2018
Vi nærmer oss slutten på gravingen i området.
Snart er det blåsing av fiber og skjøting av fibersignal.

 

 

04.10.2018
Vi er godt i gang.
Vi har god fremdrift i området Leirådalsvegen. Takk til positive grunneiere og beboere som ønsker fiber inn til huset. 🙂

 

19.09.2018
Vi starter opp med graving uke 39.
Stor interesse for fiber i området. Vi har over 65 % påmeldte , og får positive tilbakemeldinger fra alle husstander i området.

 

10.09.2018 Informasjon blir utsendt.

Avtale er på plass med entreprenør, og vi går ut med informasjon til beboerne.
Vi går inn i en kort periode hvor vi vil avklare hvem som ønsker å kople seg opp på vårt fiberbredbånd.
Forventet oppstart graving er estimert til 01 Oktober 2018.

07.09.18. Kontrakten er signert:

Vi starter nå prosjektering av utbyggingen.
Mer informasjon kommer her etterhvert.

SJEKK OM DIN HUSSTAND ER MED

blommen

FERDIG SIGNAL - Status

Adresse:Status:
Buvollen 40Tilkoblet/Klar for tilkobling
Buvollen 49Tilkoblet/Klar for tilkobling
Buvollen 75Tilkoblet/Klar for tilkobling
Leirådalsvegen 95Tilkoblet/Klar for tilkobling
Leirådalsvegen 111Tilkoblet/Klar for tilkobling
Leirådalsvegen 151Tilkoblet/Klar for tilkobling
Leirådalsvegen 153Tilkoblet/Klar for tilkobling
Leirådalsvegen 155Tilkoblet/Klar for tilkobling
Leirådalsvegen 204Tilkoblet/Klar for tilkobling
Leirådalsvegen 210Tilkoblet/Klar for tilkobling
Leirådalsvegen 254Tilkoblet/Klar for tilkobling
Buvollen 43Tilkoblet/Klar for tilkobling
Buvollen 45Tilkoblet/Klar for tilkobling
Buvollen 47Tilkoblet/Klar for tilkobling
Buvollen 50Tilkoblet/Klar for tilkobling
Buvollen 51Tilkoblet/Klar for tilkobling
Leirådalsvegen 97Tilkoblet/Klar for tilkobling
Leirådalsvegen 100Tilkoblet/Klar for tilkobling
Leirådalsvegen 112Tilkoblet/Klar for tilkobling
Leirådalsvegen 147Tilkoblet/Klar for tilkobling
Leirådalsvegen 149Tilkoblet/Klar for tilkobling
Leirådalsvegen 160Tilkoblet/Klar for tilkobling
Leirådalsvegen 252Tilkoblet/Klar for tilkobling
Leirådalsvegen 256Tilkoblet/Klar for tilkobling