Leksdal2018-11-16T14:04:07+00:00

LEKSDAL SØR

Verdal Kabel-TV skal i løpet av 2019 bygge ut fiber for ca. 53 husstander i området.

%

1. Påmelding

Grunneiere og eventuelle interesserte får et tilbud om fibertilknytning fra Verdal Kabel-TV.

2. Befaring

Ansvarlig for prosjektering drar ut på befaring. Tegner inn hvor fiber skal ligge på et kart. Påviser kabler.

3. Graving

Så snart gravemelding er godkjent kan vi starte utbyggingen. Etter gravingen ryddes det, reparerer asfalt og plen.

4. Etablere

Når rør og fiber er på plass kan kunden etableres. Vi avtaler tid for å fullføre installasjonen i husstanden.

5. Montering

Montering av fiberboks og TV-kontakt. Vi får kunde på nett og TV og gir instrukser om det nye utstyret.

6. Kvalitetssjekk

Ferdigstilling. Kvalitetssjekk på signal.

STATUS

16.11.2018 Status Leksdal ØST -Musemsvegen.

Vi begynner å nærme oss slutten på gravingen i Musemsvegen.
I uke 47 vil vi være ferdig med graving.
Vi vil da blåse fiber og få signal på alle fiberkabler , før vi kan gå i gang med installasjoner.

Vi har mange bestillinger i området, og ser frem til å starte med oppkoblinger.
Her er noen bilder fra dagens befaring 🙂

 

 

08.11.2018 Grunneieravtaler

Alle grunneieravtaler v/ hovedtrasé (hovedveg) er signert.
Dette er et klarsignal for at det blir fiber til alle som ønsker i Leksdal Sør!
Vi er godt i gang med å planlegge infomøte og vil komme med tid og dato for dette. (Januar 2019)

11.10.2018  Info

Vi har levert ut info brev, og har allerede mottatt mange tilbakemeldinger digitalt.
* Vi må presisere at vi enda ikke har kontaktet alle grunneiere for gravetillatelser osv.
Dette er et arbeid vi vil gå i gang med utover vinteren.
*Når det gjelder husstander som er utenfor det graverte området på kartet, så er disse ikke med i prosjektet.
Vi vil i første omgang prioritere de husene som er innenfor det skraverte området, da det er disse vi har inngått avtale med Verdal Kommune om å grave ut til. Men vi ser at vi i ettertid vil kunne levere til flere husstander, nå som fiberen er i nærheten.

08.10.2018  Info

Uke 41. Vi sender ut informasjon per post til beboerne i Leksdal Nord og Leksdal Sør.
Vedlagt er en link til utsendt brev:
InfobrevLeksdal-Felles

19.09.2018  Info

Vi har nå inngått avtale med entreprenør.
Oppstart graving for Leksdal sør er Mai 2019.
Oppstart tilkobling kunder er høsten 2019.
Vi vil i vinterhalvåret 2018/19 ta kontakt med alle husstander for påmelding/interesse, samt få på plass grunneieravtaler.

07.09.18. Kontrakten er signert:

Vi starter nå prosjektering av utbyggingen.
Mer informasjon kommer her etterhvert.

SJEKK OM DIN HUSSTAND ER MED

Leksdaløst