Informasjon ang. utbygging Leksdal 24.08.18

Fullført befaring. Gravemelding er sendt og venter svar over helgen.