Leksdal Nord2018-11-12T08:43:33+00:00

LEKSDAL NORD

Verdal Kabel-TV skal i løpet av 2019 bygge ut fiber for ca. 24 husstander i området.

%

1. Påmelding

Grunneiere og eventuelle interesserte får et tilbud om fibertilknytning fra Verdal Kabel-TV.

2. Befaring

Ansvarlig for prosjektering drar ut på befaring. Tegner inn hvor fiber skal ligge på et kart. Påviser kabler.

3. Graving

Så snart gravemelding er godkjent kan vi starte utbyggingen. Etter gravingen ryddes det, reparerer asfalt og plen.

4. Etablere

Når rør og fiber er på plass kan kunden etableres. Vi avtaler tid for å fullføre installasjonen i husstanden.

5. Montering

Montering av fiberboks og TV-kontakt. Vi får kunde på nett og TV og gir instrukser om det nye utstyret.

6. Kvalitetssjekk

Ferdigstilling. Kvalitetssjekk på signal.

STATUS

08.11.2018 Planlegging

Vi har startet å tegne traséforslag og er nå i dialog med grunneiere.

08.10.2018  Info

Uke 41. Vi sender ut informasjon per post til beboerne i Leksdal Nord og Leksdal Sør.
Vedlagt er en link til utsendt brev:
InfobrevLeksdal-Felles

19.09.2018  Info

Vi har nå inngått avtale med entreprenør.
Oppstart graving for Leksdal Nord er Juli 2019.
Når vi er ferdig med graving på Leksdal Sør, går vi i gang med Leksdal Nord.

Oppstart tilkobling kunder er høsten 2019.
Vi vil i vinterhalvåret 2018/19 ta kontakt med alle husstander for påmelding/interesse, samt få på plass grunneieravtaler.

 

07.09.18. Kontrakten er signert:

Vi starter nå prosjektering av utbyggingen.
Mer informasjon kommer her etterhvert.

SJEKK OM DIN HUSSTAND ER MED

Leksdalnord